บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด รับประกันคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายถึงลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
#
กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร

กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร

ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยระบบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ อาหารระดับสากลส่งมอบครงอาหารระดับเวลาเพิ่ม

กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม

กลุ่มบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม

ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยระบบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ อาหารระดับสากลส่งมอบครงอาหารระดับเวลาเพิ่ม

กลุ่มขวดพลาสติก

ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยระบบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ อาหารระดับสากลส่งมอบครงอาหารระดับเวลาเพิ่ม

กลุ่มงานสิ่งพิมพ์

ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยระบบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ อาหารระดับสากลส่งมอบครงอาหารระดับเวลาเพิ่ม

#

โปรโมชั่นประจำเดิือน

เหลี่ยมตัด ขนาด 120 มล. ปก 30 มล.

เหลี่ยมตัด ขนาด 120 มล. ปก 30 มล.

ขยะพลาสติก สิ่งที่เราคุ้นเคยกันมานาน จนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงแล้วขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งในชีวิตจน

23 บาท/ลัง
เหลี่ยมนม ขนาด 250 มล. ปก 30 มล.

เหลี่ยมนม ขนาด 250 มล. ปก 30 มล.

ขยะพลาสติก สิ่งที่เราคุ้นเคยกันมานาน จนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงแล้วขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งในชีวิตจน

23 บาท/ลัง
แจกัน ขนาด 250 มล. ปก 30 มล.

แจกัน ขนาด 250 มล. ปก 30 มล.

ขยะพลาสติก สิ่งที่เราคุ้นเคยกันมานาน จนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงแล้วขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งในชีวิตจน

23 บาท/ลัง
เซ็ปเป้ ขนาด 300 มล. ปก 30 มล.

เซ็ปเป้ ขนาด 300 มล. ปก 30 มล.

ขยะพลาสติก สิ่งที่เราคุ้นเคยกันมานาน จนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงแล้วขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งในชีวิตจน

23 บาท/ลัง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด

ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยระบบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ อาหารระดับสากล ส่งมอบตรงเวลา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอย่างต่อเนื่องขยายตลาดครอบคลุมทั่วประเทศ

ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยระบบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ อาหารระดับสากล ส่งมอบครงเวลา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอย่างต่อเนื่องขยายตลาดครอบคลุมทั่วประเทศและต่างประ เทศสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าปฎิบัติสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหาร ผลิตสินค้าคุณภาพด้วยระบบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์

บทความล่าสุด

7 ประเภทพลาสติก รีไซเคิลได้

7 ประเภทพลาสติก รีไซเคิลได้

ขยะพลาสติก สิ่งที่เราคุ้นเคยกันมานาน จนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่จริงแล้วขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งในชีวิตจนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติ

PET Plastic Recycle เป็นอะไรได้บ้าง

PET Plastic Recycle เป็นอะไรได้บ้าง

ขยะพลาสติก สิ่งที่เราคุ้นเคยกันมานาน จนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่จริงแล้วขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งในชีวิตจนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติ

ขวด PET มีดีอย่างไร

ขวด PET มีดีอย่างไร

ขยะพลาสติก สิ่งที่เราคุ้นเคยกันมานาน จนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่จริงแล้วขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายสิ่งในชีวิตจนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติ